gecəlik

gecəlik
is.
1. Adətən saylarla işlənərək bir şeyin neçə gecəyə kifayət edəcəyini, neçə gecəyə çatacağını, neçə gecədə görüləcəyini bildirir. İki gecəlik odun. Bir gecəlik işim qalıb. – Bir gecəlik mətləbin bir sənə mabədi var. (Ata. sözü). Bir gecəlik otağında; Olmuşam mehman sənə mən. Aşıq Musa.
2. Gecə geyilən köynək və s. Sofiya o qədər ağladı ki, gecəliyinin döşü tamam islandı. Ç..
◊ On dörd gecəlik ay – 1) bədirlənmiş, bütöv ay; bədir. On dörd gecəlik ayın gümüş nuru bir-birinə qısılıb yatan üsyançıların üstünü yorğan kimi örtmüşdü. P. M.; 2) şair. gözəl qız (bəzən «kimi» qoşması ilə birlikdə işlənir). Gəlin on dörd gecəlik ay kimidir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • lehməlik — is. Lehmə yığılmış yer; palçıqlıq, batdaq. <Gecə> düz aşağıdakı lehməliyə düşmüşdü və o dəqiqədə lehməlik onu udmuşdu. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ay — 1. is. 1. Yer kürəsinin peyki olub, onunla birlikdə Günəşin ətrafında fırlanan və gecələr inikas edən Günəş işığı ilə işıqlanan göy cismi. Ay işığı. Ayın batması. – . . Ay buludlar arasından siyrilib çıxdı. M. Hüs.. // məc. Gözəlin camalına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədirlənmiş — f. sif. Tam dairə şəklinə düşmüş, dolğunlaşmış, on dörd gecəlik. Bədirlənmiş Ay qalxıb, göyün bir qatında durub, bu övzaya tamaşa edirdi. Ə. H.. Göydə parladıqca bədirlənmiş Ay; Gümüş zəncir kimi görünürdü çay. M. S.. ◊ Bədirlənmiş ay kimi – on… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qonaq — is. 1. Görüşmək üçün və ya başqa bir məqsədlə birinin evinə gələn adam. . . Naçalnik yanına gələn qonaqlar ilə düşmüşdülər Hacı Namazalının evində. C. M.. Qonaqlar üçün papirosla maxorka da gətirilmişdi. M. Hüs.. Qonaq etmək (eləmək) –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədrüddüca — ə. qaranlıq gecədə doğan bədr (on dörd gecəlik ay) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şəbanə — f. 1) gecəyə aid olan; gecəlik; 2) səhərə qalmış, boyat (xörək və s. haqqında); 3) naxırçı; çoban …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mabəd — is. <ər.> köhn. Ard, dal, davam. Bir gecəlik söhbətin min gecə mabədi var. (Ata. sözü). <Mehdi bəy:> Cümə axşamı bugünkü kefin mabədi bizdədir. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədr — ə. 1) on dörd gecəlik ay, bütöv ay; 2) m. gözəl sifət. Bədri düca bax: bədrüddüca …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hilal — ə. 1) bir iki gecəlik ay; aypara; 2) m. gözəlin ay şəklində olan qaş(lar)ı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bədirlənmək — f. 1. Dolğunlaşmaq, tam dairə şəklində, on dörd gecəlik şəklə düşmək (Ay haqqında). Ay bədirlənmişdir. 2. məc. Ay kimi parlamaq, Ay kimi saf, təmiz, aydın olmaq (klassik ədəbiyyatda və xalq yaradıcılığında gözəlin surətinə işarədir). Çıxıb on… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”